Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ARVIKA NY STOM 1:2 - husnr 2, NY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV Ny 140

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NY KYRKA (akt.)

1887 - 1889

1887 - 1889

Värmland
Arvika
Värmland
Ny
Ny församling
Karlstads stift
Ny kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2003

Kyrkan, placerad i väst-östlig riktning, byggd i nygotisk stil av tegel består av ett långhus som avslutas i ett förhöjt absidformat korparti med sakristia vidbyggd på korets norra sida. Byggnaden är uppförd i rött tegel med karakteristiska strävpelare och vilar på en sockel av granit. Ett resligt västtorn avslutas med en hög spetsig spira med fyra tureller, allt klätt med kopparplåt. Långhuset har ett brant sadeltak belagt med dalslandsskiffer, vilket bryts upp på vardera takfall två rader av små triangelformade takfönster krönta med gjutna smidesryttare. Väggarna genombryts av fönsteröppningarna med spetsbågeform och grönmålade fönsterbågar...

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2003

 • Murverk - Tegel

Inventeringsår 1995

 • Murverk - Tegel
Fasadmaterial

Inventeringsår 2003

 • Tegel - Fasadtegel

Inventeringsår 1995

 • Fasadmaterial lika med stommen
Takform

Inventeringsår 2003

 • Sadeltak

Inventeringsår 1995

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2003

 • Plåt - Koppar
 • Sten - Skiffersten
Byggnadsdel

Inventeringsår 2003

 • Torn - Västtorn
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Absid - Öster
 • Kor - Öster
 • Kor - Rundat

Inventeringsår 1995

 • Torn - Väster
 • Kor - Öster
 • Kor - Smalare
 • Kor - Polygonalt
Våningar

Inventeringsår 2003

 • 01
 • 05
Interiör

Inventeringsår 2003

Texten kommer senare.

Läs mer i eget fönster