Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SKARA HÖJENTORP 1:2 - husnr 4, HÖJENTORP Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MANGÅRDSBYGGNADEN (akt.)

1740 - 1759

Västra Götaland
Skara
Västergötland
Eggby
Valle församling
Skara stift
Eggby 1

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Mangårdsbyggnad

Exteriör

Inventeringsår 2021

Huvudbyggnaden var enligt uppgifter klar först 1759 och bestod då
av ett trähus i en våning med ett brutet tak. Den byggdes på med en andra våning till dagens
utseende 1814 - 1817. Huset är byggt av timmer med ett sadeltak av skiffer på ett underlag av
näver. En halvrund takkupa med fönster finns mitt på takfallet mot gården. Fasaderna är
klädda med stående vitmålad lockpanel. Taklisten och omfattningarna kring huvudentrén är
rikt utformade.

Fönster i bottenvåningen har fyra rutor, medan de i övervåningen är högre med sex rutor.
Bågarna är grönmålade med ljusa omfattningar. Entrédörren är en grönmålad spegeldörr med
ett överljus..

Läs mer i eget fönster

Interiör

Inventeringsår 2021

Äldre fast inredning är i stor utsträckning bevarad, främst i övervåningen. Här finns bland annat fyra kakelugnar från första hälften av 1800-tal

Läs mer i eget fönster