Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM MEDALJONGEN 3 - husnr 3 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMYS2005_000063_11

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1952 - 1969

1991 - 1992

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Brännkyrka församling
Stockholms stift
Kedjevägen 57B, Kedjevägen 57A, Kedjevägen 57

Utbildning och vetenskap - Skolbyggnad

Utbildning och vetenskap - Skolbyggnad

Exteriör

Inventeringsår 2005

Byggnaden utgörs av en kvadratisk huskropp som är i hoppbyggd med en långsmal kropp från dess norra hörn. Den kvadratiska byggnaden utgör en ljushall och har ett tälttak med fönsterband under dess takfot. På den sydvästra fasadens andra våning finns ett brett burspråk med sex fönster. På den nordvästra fasadsidan finns huvudentrén i en utbyggd vestibul i mötet mellan huskropparna. Ovan entrén finns en skorsten i tegel. Längst i norr på den långsmala fasaden mot skolgården finns en entré med en öppen gång till hus 5 entré.
FASAD- gult fasadtegel.
FÖNSTER- ursprungliga olika varianter från 1- till 4-luft. Den mest dominerande är sidokorsposten.
ENTRÉ-..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2005

  • Murverk - Tegel
  • Betong
Fasadmaterial

Inventeringsår 2005

  • Tegel - Fasadtegel
Färg

Inventeringsår 2005

  • Gul
Takform

Inventeringsår 2005

  • Sadeltak
  • Tälttak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2005

  • Plåt
  • Sten - Skiffersten
Våningar

Inventeringsår 2005

  • 02
  • Källare