Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM LUSTTEMPLET 3 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMYS2004_000077_31c

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1957 - 1957

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Hässelby församling
Stockholms stift
Sleipnergatan 38

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Exteriör

Inventeringsår 2004

BYGGNADSBESKRIVNINGAR-

Byggnaderna är av typ S 35.

FASAD - Ursprungligen hade byggnaderna putsade undervåningar med fönsterbröstningar av liggande panel och fasader av sidi-plattor. Gavelradhusens fönsterlösa gavlar är putsade.

Ändringar - flera av fasadernas sidiplattor är målade.

FASADKULÖR - Lusttemplet 3 har omålade grå sidiplattor. Grön sockel mot gata. Övriga byggnader har vitmålade sidiplattor. Grå socklar. Längans gavlar är putsade och omålade.

FÖNSTER- fönstren är samtliga ursprungliga träfönster, en - och tvålufts med olika typer av indelning. Vid sidan av Lusttemplet 4 starkt blå fönster är samtliga vita eller vitbruna.

TAKTÄCKNINGSMATERIAL-..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2004

  • Murverk - Lättbetong
Fasadmaterial

Inventeringsår 2004

  • Asbestcement
Takform

Inventeringsår 2004

  • Sadeltak