Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG VASASTADEN 14:1 - husnr 1, NYA ELEMENTARLÄROVERKET, TYSKA SKOLAN Ny sökning Tillbaka till sökning

8007_Nya_Elementarläroverket_SRLN_2007_10_04 013

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NYA ELEMENTARLÄROVERKET, TYSKA SKOLAN (akt.)

1888 - 1889

1888 - 1889

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Göteborg
Göteborgs Vasa församling
Göteborgs stift
Karl Gustavsgatan 27, Viktoriagatan 28, Engelbrektsgatan 1

Utbildning och vetenskap - Skolbyggnad

Utbildning och vetenskap - Skolbyggnad

Exteriör

Inventeringsår 2007

Byggnaden är uppförd i tegel i tre våningar och präglas av nyrenässansens symmetriska stilideal.
Framsidans fasad karakteriseras av kraftigt framspringande sidorisaliter och en mindre artikulerad mittrisalit med port. Baksidans fasad mot Gustavsgatan har endast en bred framspringande mittrisalit motsvarande framsidans indragna fasadparti mellan sidorisaliterna. Tegelfasaderna artikuleras ytterligare av vertikala förkroppningar av risaliternas fasader och mellan fönsteraxlarna på övriga fasader. Dessa avslutas upptill som pilastrar eller lisener, -med kapitäl eller kapitälliknande förkroppningar av taklistens nedre del, de senare utförda..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2007

  • Murverk - Tegel
Fasadmaterial

Inventeringsår 2007

  • Tegel - Fasadtegel, förbländertegel
Takform

Inventeringsår 2007

  • Sadeltak - Valmat
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2007

  • Plåt - Bandtäckning
Våningar

Inventeringsår 2007

  • 03
Interiör

Inventeringsår 2007

Planlösningen är i stort sett symmetrisk men med huvudtrapphuset placerat söder om ingången. Ytterligare en trappa finns i den norra delen av bygg

Läs mer i eget fönster