Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG INOM VALLGRAVEN 3:7 - husnr 1, GÖTEBORGS SYNAGOGA Ny sökning Tillbaka till sökning

Synagogan 1 lu.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GÖTEBORGS SYNAGOGA (akt.)

1855 - 1855

1855 - 1855

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Göteborg
Domkyrkoförsamlingen i Göteborg
Göteborgs stift
Lilla Kungsgatan 2C

Religionsutövning - Synagoga

Religionsutövning - Synagoga

Exteriör

Inventeringsår 2007

Synagogan ligger något indragen från Stora Nygatan och avskiljs från gatan med ett kraftigt gjutjärnsstaket. Huskroppen är rektangulär med en höjd motsvarande tre våningar. Byggnadens fyra hörn avslutas upptill med tornhuvar.

Huvudentrén är placerad mitt på västfasaden och flankeras av två sidoentréer. Dörröppningarna är rundbågiga. I bågfältet finns lunettfönster med blyinfattade glas.

Sockeln är beklädd med kalkstensplattor och mot Stora Nygatan av släthuggna granitplattor. Fasaden är klädd med gult "Göteborgstegel" och indelad i stora fält. Dörrarna har rikt profilerade speglar. Västfasadens mittdörr kröns av en inskription på..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2007

  • Murverk - Tegel
Fasadmaterial

Inventeringsår 2007

  • Tegel - Fasadtegel
Takform

Inventeringsår 2007

  • Sadeltak - Med valmad spets
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2007

  • Plåt
Våningar

Inventeringsår 2007

  • 02
Interiör

Inventeringsår 2007

Det rektangulära rum man träder in ifrån förhallen har karaktären av en hallkyrka, delad i ett brett mittskepp och två smalare sidoskepp genom sex

Läs mer i eget fönster