Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NORRKÖPING ÖSTRA NY PRÄSTGÅRD 1:5 - husnr 1, ÖSTRA NY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖSTRA NY KYRKA (akt.)

1100 - 1549

1100 - 1100

Östergötland
Norrköping
Östergötland
Östra Ny
Jonsbergs församling
Linköpings stift
Östra Ny 51

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2004

Exteriör beskrivning
Östra Ny kyrka består av ett rektangulärt långhus med rakslutet korparti av långhusets bredd. Sakristian är halvcirkelformad och utbyggd på östra gaveln. Tornet, som är beläget i väster, har en nästan kubisk form med en grund avtrappning, små fönsteröppningar, rundbågig västportal och tornhuv med spetsig spira. Ljudöppningarna är kopplade och spetsbågiga. Tornet har synliga ankarslut som på den västra fasaden är formade till årtalet 1747.
Kyrkan är uppförd av marksten och tegel och fasaderna är spritputsade i en rosa ton med vita slätputsade omfattningar. Sockeln består av fogad gråsten och putsen "hänger över"...

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2004

 • Murverk - Tegel
 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1992

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2004

 • Puts - Sprit

Inventeringsår 1992

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2004

 • Rosa
Takform

Inventeringsår 2004

 • Sadeltak

Inventeringsår 1992

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2004

 • Sten - Skiffersten
Byggnadsdel

Inventeringsår 1992

 • Torn - Västtorn
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Öster
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rakt