Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kristianstad kn, ARASLÖV 1:149 ARASLÖVS GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ARASLÖVS GAMLA KYRKA (akt.)
Skåne
Kristianstad

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

ARASLÖV 1:149

2/14/19 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Araslövs gamla kyrka hör till landets äldsta bevarade byggnader och utgör ett nationellt intressant byggnadsverk. Den tillhör, tillsammans med ett antal kyrkor i Skåne, landets äldsta bevarade tegelbyggnader. Murverket i sig och den bevarade tidigmedeltida planformen utgör viktiga dokument om byggnadens historia och sin tids byggnadskonst. Den senmedeltida bemålningen vittnar om den tidens bildvärld och syn på kyrkoutsmyckningar. Frånvaron av kyrklig inredning minner om snapphanetidens strider och skövlingar av bebyggelse i Skåne. Byggnadens olika funktioner genom tiderna har lämnat tydliga spår såväl exteriört som interiört. Byggna...

Läs mer i eget fönster

Riksantikvarieämbetet