Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, VÄSTERGÖTLAND 24 VÄSTERGÖTLAND 24 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSTERGÖTLAND 24 (akt.)
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

VÄSTERGÖTLAND 24

6/21/18 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Västergötland 24 utgörs av synnerligen väl bevarade bostadshus med innergård tillkomna i skilda tider, men i dag främst präglade av borgerligt bostadsskick vid 1800-talets mitt. Ägarlängden visar att fastigheten har ägts av välbeställda borgare.
Byggnadernas utformning är utförda i tidens nyklassicism med symmetriskt ordnade fasader med klassiska element i form av fönsteromfattningen och listverk. Bostädernas storlek varierade. Mot Götgatan fanns stora paradvåningar, medan flygeln och huset mot Repslagargatan rymde lägenheter med tre - fyra rum och kök. Någon enstaka lägenhet var mindre. De större lägenheterna innehöll rum av skild...

Läs mer i eget fönster

Dokumentvärde
Socialhistoriskt värde

Länsstyrelsen Stockholms län.