Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borlänge kn, DALSJÖ 9:51 ORNÄS STATION Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ORNÄS STATION (akt.)
Dalarna
Borlänge

Kommunikation - Järnvägsstation

Kommunikation - Järnvägsstation

DALSJÖ 9:51

3/29/18 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Riksantikvarieämbetet har föreslagit att Ornäs station ska förklaras som
statligt byggnadsminne enligt förordningen (2013:558) om statliga
byggnadsminnen och har anfört i huvudsak följande (Riksantikvarieämbetets
dnr 3.4.3-126-2014).
Ornäs station med stationshus, uthus och jordkällare är en sammanhållen
och välbevarad miljö. Inga tillbyggnader eller förändringar har förändrat de
bevarade byggnadernas exteriörer i någon större omfattning. Det av Axel
Kumlien ritade stationshuset har en planlösning som i alla väsentliga delar är
bevarad. Detaljer av inredningen är också bevarade, till exempel den
tidstypiska inredningen i vä...

Läs mer i eget fönster

På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Måns Pedersen