Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, HAGA 29:1 M.FL. KVARTERET BAJONETTEN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KVARTERET BAJONETTEN (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

HAGA 29:1

HAGA 29:9

2/16/18 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Haga är Göteborgs första förstad och anlades samtidigt med den befästa staden innanför vallgraven. Stadsplanen och den bevarade bebyggelsen speglar stadsdelens historia från 1600-talets mitt till 1900-talets början. De rubricerade byggnaderna i kvarteret har mycket höga kulturhistoriska värden. De är karaktärsfulla för Haga och har exponerade lägen i stadsbilden. Byggnaderna är från olika perioder och speglar landshövdingehusens varierande uttryck och förändring över tid. Byggnaderna i kvarteret representerar de enklare trähusen från mitten av 1800-talet till de mer dekorerade landshövdingehusen från 1800-talets senare del. Källa: B...

Läs mer i eget fönster

Kontinuitetsvärde
Miljöskapande värde

Länsstyrelsen Västra Götalands län.