Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Varberg kn, LILLA RÅRED 1:2 M.FL. KVARNADALEN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KVARNADALEN (akt.)
Halland
Varberg

Jordbruk - Kvarn - Husbehovskvarn

Bostadsbebyggelse - Kvarn

SÄLLSTORPS-SVENSTORP 4:1

ULVATORP S:22

ULVATORP S:23

LUNKEBUR S:1

STORA RÅRED S:5

STORA RÅRED S:6

STORA RÅRED 1:18

ULVATORP 2:2

LILLA RÅRED 1:2

STORA RÅRED S:3

STORA RÅRED 1:20

SÄLLSTORPS-SVENSTORP S:7

SÄLLSTORPS-SVENSTORP S:8

12/19/17 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Kulturhistorisk värdering
Skvaltkvarnarna i Ulvatorpsbäcken, eller Kvarnadalen som den också kallas, är en uppskattad kulturmiljö. Genom hembygdsföreningens försorg och genom lokaliseringen i ett populärt naturområde som genomkorsas av Hallandsleden har Kvarnadalen kommit att bli både välkänd och välbesökt. Dess betydelse som kulturmiljö för Halland i allmänhet och det lokala sammanhanget i Sällstorp med omnejd i synnerhet är således förhållandevis stor.
Som kulturmiljö bär skvaltkvarnarna på flera olika typer av värden, varav det mest framträdande är att de utgör en företeelse som får betraktas som oerhört sällsynt, om inte unik...

Läs mer i eget fönster

Beslut i detta ärende har fattats av landshövding Lena Sommestad efter före-dragning av byggnadsantikvarie Daniel Cardell. I beredningen av ärendet har även deltagit länsantikvarie Hans Bergfast.