Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, AGLAURUS 1 M.FL. STOCKHOLMS BRANDKONTOR Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STOCKHOLMS BRANDKONTOR (akt.)
Stockholm
Stockholm

Handel och bankväsende - Kontorshus

Handel och bankväsende - Kontorshus

AGLAURUS 1

AGLAURUS 2

6/16/22 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Enligt 3 kap. 1 § kulturmiljölagen (1988:950), KML, får en byggnad som har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller som ingår i ett bebyggelseområde med ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde förklaras för byggnadsminne av länsstyrelsen. Länsstyrelsen bedömer att Brandkontoret uppfyller detta kriterium.
Brandkontorets deltagande i såväl brandväsendet, brandskyddsåtgärder och framtagande av byggnadsordningar är en av många pusselbitar som format det moderna Stockholm. Byggnaden utgör en symbol för Brandkontoret och har som sådan ett högt samhällshistoriskt värde varför det är motiverat att skydda hela byggnaden från ri...

Läs mer i eget fönster

Länsstyrelsen Stockholm