Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, LORENSBERG 9:3 GÖTEBORGS KONSTMUSEUM OCH DELAR AV GÖTAPLATSEN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GÖTEBORGS KONSTMUSEUM OCH DELAR AV GÖTAPLATSEN (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Kultur och nöjesliv - Museum

Kultur och nöjesliv - Museum

LORENSBERG 9:3

4/25/17 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Konstmuseet har en särställning i staden som Kungsportsavenyns
avslutande fondbyggnad och har med trappor och terrasseringar stor
betydelse för stadsbilden. Byggnaden och dess mäktiga arkad har kommit
att bli en ikonbyggnad med starkt symbolvärde för Göteborg. Göteborgs
konstmuseum har en snart 100-årig obruten tradition som konstmuseum.

Konstmuseets interiör visar att de ännu kvardröjande idealen från de
högborgerliga 1800-talets konstgallerier fortfarande existerade i början av
1920-talet. Våningsplanen 5 och 6 är mycket välbevarade och visar på sin
samtids syn på hur utställningsrummen skulle samspela med konsten.
Skul...

Läs mer i eget fönster

I detta ärende har avdelningschef Lars Fröding beslutat och antikvarie Lena
Emanuelsson varit föredragande. I beslutet har även enhetschef Helena
Carling och funktionschef Mats Herklint deltagit.