Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Varberg kn, VÄRÖ-ÅKRABERG 3:1 ÅKRABERGS GÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Åkrabergs gård.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÅKRABERGS GÅRD (akt.)
Halland
Varberg

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

VÄRÖ-ÅKRABERG 3:1

12/21/16 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Kulturhistorisk värdering
Åkrabergs gård representerar en gårds- och bebyggelsemiljö från det sena
1800-talet och tidiga 1900-talet, med anor skiftligt belagda så långt tillbaka
som 1600-talet. Gården som helhet är ett relativt välbevarat exempel på hur ett
välmående jordbruk kunde gestaltas, avseende byggnadstraditioner,
funktionsuppdelningar och gårdsstrukturer, under det sena 1800-talet och tidiga
1900-talet. Gårdens mangårdsbyggnad, uppförd i en stram schweizerstil, är ett
interiört och exteriört representativt exempel på hur en kombination av olika
ekonomiska, samhälleliga och kulturella faktorer resulterade i en utveck...

Läs mer i eget fönster

Detta beslut har fattats av landshövding Lena Sommestad efter föredragning av
byggnadsantikvarie Niklas Greve. Även länsantikvarie Hans Bergfast har
deltagit vid den slutliga handläggningen.