Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nacka kn, SICKLAÖN 37:2 DANVIKENS HOSPITAL Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DANVIKENS HOSPITAL (akt.)
Stockholm
Nacka

Hälso-, sjuk- och socialvård - Sjukhus

Hälso-, sjuk- och socialvård - Sjukhus

SICKLAÖN 37:2

2/16/16 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Danvikens hospital kan betraktas som Sveriges första monumentala sjukhusbyggnad.
Att en av landets främsta arkitekter, tillika Stockholms första stadsarkitekt
Göran Josuae Adelcrantz, fick uppdraget att rita en sjukhusbyggnad, visar hur
arkitekturen som disciplin vid denna tid vidgades till att bli en samhällsuppgift.

Hospitalsbyggnaden har mycket höga samhällshistoriska- och socialhistoriska
värden. Den utgör ett av landets främsta exempel på den offentliga vårdens utveckling
och är välbevarad från 1700-talet. Arkitekturhistoriska, arkitektoniska
och byggnadshistoriska värden är väldokumenterade och mycket höga. Ovan
nämn...

Läs mer i eget fönster

Detta beslut har fattats av Samhällsbyggnadsdirektör Patrik Åhnberg samt 1 :e
antikvarie Patrick Björklund, föredragande. I den slutliga handläggningen har
också länsassessor Gunilla Nordbeck samt enhetschef Louise Schlyter deltagit.