Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ljungby kn, SKOGSKYRKOGÅRDEN 1 LJUNGBY SKOGSKYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Ljungby skogskkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LJUNGBY SKOGSKYRKOGÅRD (akt.)
Kronoberg
Ljungby

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

SKOGSKYRKOGÅRDEN 1

1/1/07 Karaktäristik och bedömning

Kvarter 06
Kvarteret har en väldigt homogen karaktär med
låga rektangulära vårdar i svartgrå färgskala.
Återanvändning av gravvårdar är ett mycket bra
alternativ för att bevara stenar vilket också gör att
kvarteret behåller sin karaktär. Omgärdningarna
bör bevaras och de som idag är gräsbevuxna skulle
med fördel kunna återställas till sitt ursprungliga
skick med grus. Nytillskott bör harmoniera med
de befintliga gravvårdarna vad gäller material,
storlek och form.

Urnlund – Kvarter 07, 08 och 09
Urnlunden ger trots sin låga karaktär ett mångsidigt
och fritt uttryck. Detta gör att urnlunden inte
är så känslig för nytil...

Läs mer i eget fönster

Pernilla Wandestam, Smålands museum.