Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mölndal kn, GREGGERED 8:1 DJUPEDALA KRAFTVERK Ny sökning Tillbaka till sökning

P1010195.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DJUPEDALA KRAFTVERK (akt.)
Västra Götaland
Mölndal

Samhällsservice och teknisk försörjning - Kraftverk

Samhällsservice och teknisk försörjning - Kraftverk

Samhällsservice och teknisk försörjning - Kraftverk

Samhällsservice och teknisk försörjning - Kraftverk

GREGGERED 8:1

4/28/16 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Djupedala kraftverk har ett högt kulturhistoriskt värde. Dammen – med sin högt placerade synliga dammkropp av huggen natursten – skapar tillsammans med tuben och utskovsrännan en anslående och spännande vattenmiljö.

Den ovanliga kraftstationsbyggnadens bevarade ålderdomliga karaktär har tydligt avläsbara sentida förändringar som bidrar till att förstärka det historiska sammanhanget. Att delar av kraftverkets äldre maskineri är bevarat och fortfarande är i drift tydliggör förståelsen för ursprunget av kraftverket.

Anläggningen skapar en helhetsmiljö med förståelse för vattnets bruk på platsen. Vattenkraften har kontinuerligt u...

Läs mer i eget fönster

Hans Hellman, Karin Lundberg, Västarvet
Thomas Carlquist, Västergötlands museum
Åsa Algotsson, Marie Sandberg, Ann-Katrin Larsson, Länsstyrelsen Västra Götaland

9/1/21 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Djupedala kraftverk har ett högt kulturhistoriskt värde. Anläggningen utgör förlängningen på ett månghundraårigt utnyttjande av vattenkraften vid Djupedala och är i det närmaste är intakt sedan uppförandet. Den högt belägna dammen med murverk i natursten skapar tillsammans med tuben och utskovsrännan en anslående vattenmiljö. Kraftstationsbyggnaden har en bevarad ålderdomlig karaktär och en särpräglad arkitektur som vittnar om nationalromantiska ideal. Stora delar av kraftverket äldre maskineri är bevarat. Betydande för det kulturhistoriska värdet är även den bevarade helheten som även innefattar tidigare maskinistbostad samt en enk...

Läs mer i eget fönster

Mattias Libeck, Väg & miljö.