Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hudiksvall kn, STRAND 3:1 HUDIKSVALLS STATION PERRONGTAK Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HUDIKSVALLS STATION PERRONGTAK (akt.)
Gävleborg
Hudiksvall

Kommunikation - Järnvägsanläggning

Kommunikation - Järnvägsanläggning

STRAND 3:1

3/9/06 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Stationshuset uppfördes under andra hälften av 1880-talet. Byggnaden har ett betydande arkitekturhistoriskt värde och är exteriört mycket välbevarad. Stationshuset ägs av Jernhusen AB och är ett byggnadsminne enligt lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. En ny perrong uppfördes 1927 och själva perrongtaket, som är plåttäckt och bärs upp av en stålkonstruktion, har bl.a. ett teknikhistoriskt och miljöskapande värde. Perrongtaket ägs av staten och förvaltas av Banverket.

Miljöskapande värde
Teknikhistoriskt värde

Riksantikvarieämbetet