Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hylte kn, LANDERYD 28:1 LANDERYDS STATION Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LANDERYDS STATION (akt.)
Halland
Hylte

Kommunikation - Järnvägsstation

Industri - Ej utrett

Kommunikation - Järnvägsstation

Kommunikation - Järnvägsstation

Industri - Ej utrett

Kommunikation - Järnvägsstation

LANDERYD 28:1

3/29/18 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Stationshuset, med byggnadsår 1906, har ett genomarbetat form.språk och
avspeglar rådande arkitekturideal om anknytning bland annat i
materialanvändningen. Den ursprungliga planlösningen är fortfarande till
stora delar intakt och även äldre dörrar och listverk finns bevarade.
Byggnaden har ett stort symbol- och samhällshistoriskt värde, då järnvägens
framdragande med uppförandet av stationsbyggnaden har haft stor betydelse
för samhällets utveckling i Landeryd. Stationsområdet med stationshus och
de andra byggnader som byggdes för järnvägens behov är ett välbevarat
minnesmärke över hur järnvägen förvandlar en liten by till et...

Läs mer i eget fönster

På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Måns Pedersen