Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borgholm kn, JORDHAMN 1:1 SKURVERKET I JORDHAMN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKURVERKET I JORDHAMN (akt.)
Kalmar
Borgholm

Hantverk och manufaktur - Malm och mineral - Kalk

Hantverk och manufaktur - Malm och mineral - Kalk

JORDHAMN 1:1

12/18/13 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Länsstyrelsen bedömer att det vinddrivna skurverket i Jordhamn har ett högt kulturhistoriskt värde och bedöms vara synnerligen märkligt. Skurverket berättar om en typ av konstruktion som var vanlig på Öland under slutet av 1800-talet och 1900-talets början. Under årens lopp har flera större renoveringar utförts men den ursprungliga konstruktionen och materialvalet har till stora delar bibehållits. Vid 1900-talets början fanns ett 30- tal vinddriva skurverk på Öland, de flesta på den norra delen på ön. Skurverket i Jordhamn är det enda kvarvarande kända skurverket i Sverige och är att betrakta som kulturhistoriskt synnerligen märklig...

Läs mer i eget fönster

l beslutet har antikvarie Katarina Sundberg varit föredragande och länsantikvarie
Birgitta Eriksson beslutande.
Länsstyrelsen Kalmar län