Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tjörn kn, PATER NOSTERSKÄREN 1:1 FYRPLATSEN PATER NOSTER Ny sökning Tillbaka till sökning

Pater Noster.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FYRPLATSEN PATER NOSTER (akt.), PATER NOSTERS FYRPLATS (akt.)
Västra Götaland
Tjörn

Kommunikation - Fyrplats

Kommunikation - Fyrplats

Kommunikation - Fyrplats

Kommunikation - Fyrplats

PATER NOSTERSKÄREN 1:1

3/19/15 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Riksantikvarieämbetet har föreslagit att fyrplatsen Pater Noster ska förklaras som statligt byggnadsminne enligt förordningen (2013:558) om statliga byggnadsminnen och har anfört i huvudsak följande.
Fyrplatsmiljön på Hamneskär är en viktig beståndsdel i den unika kulturmiljön kring Hakefjorden. Hela fyrplatsmiljön med fyrtorn, mistmaskinhus, bostadshus och uthus utgör en välbevarad helhet som
sammantaget har ett högt kulturhistoriskt värde. Bebyggelsen och lämningar av odlingar speglar en fyrplats utveckling och berättar även om de levnadsförhållanden som har rått på platsen. Riksantikvarieämbetet
har föreslagit att byggnadsminn...

Läs mer i eget fönster

RAÄ