Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, HJÄLLBO 6:8 SKOLSPÅRET Ny sökning Tillbaka till sökning

gbg Skolspåret 28 sept 2010 foto Sanja Peter (5).JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKOLSPÅRET (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

HJÄLLBO 6:8

4/22/13 Karaktäristik och bedömning

Detaljutformningen och miljökaraktären visar att det är sällsynt i synnerhet då det var från en epok när det i boendemiljöerna inte gavs stora valmöjligheter för ett fritt arkitektoniskt uttryck. Dessutom har området ett visst autenticitetsvärde eftersom ombyggnaderna inte varit stora. Därför kan Skolspåret anses ha viktiga kulturhistoriska värden.
-Senmodernistisk betongarkitektur
-Konst som ett koncept i tiden
-Upprepningens estetik

Projektgruppen Moderna Monument

1/1/15 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

kommer senare

Referensgrupp Moderna Göteborg
fyll på med de olika representanterna/institutionera