Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, TRÄFLISAN 2 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Handel och bankväsende - Affärshus

Handel och bankväsende - Affärshus

TRÄFLISAN 2

5/6/09 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Grönt

Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

I Träflisan 2 finns detta lilla butikshus som uppfördes i början av 1950-talet efter ritningar av Sven Backström och Leif Reinius. Byggnaden var avsedd att husera närbutik för omkringliggande bostäder och utgör ett representativt och pedagogiskt exempel på tidens grannskapsplanering. Husets ursprungliga funktion är fortfarande avläsbar och den bidrar tillsammans med den välgestaltade och intressanta modernistiska arkitekturen till upplevelsen av bostadsområdet. Byggnaden är i huvudsak väl...

Läs mer i eget fönster

Byggnadshistoriskt värde

Christina Andersson, Ann-Charlotte Backlund, Suzanne Lindhagen, Tobias Mårud, Per Olgarsson, Magnus Rönn, Lisa Sarban, Elisabet Wannberg, Maria Wannberg, Stockholms stadsmuseum