Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, TIMMERFLOTTEN 3 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde

TIMMERFLOTTEN 3

5/6/09 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Grönt

Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Vid Sturebyhöjden i västra Stureby finns ett samlat område med flerbostadshus från 1940-talet. Bebyggelsen är finkänsligt placerad i terrängen med stor hänsyn tagen till naturlig vegetation. Ett särskilt viktigt inslag är den utsparade skogsklädda kullen i områdets mitt. Sturebyhöjden utgör ett enhetligt, välbevarat och tidstypiskt bostadsområde med stora upplevelsemässiga och miljöskapande värden.

Timmerflotten 3 är bebyggd med två mycket särpräglade och välbevarade flerfamiljshus i...

Läs mer i eget fönster

Byggnadshistoriskt värde


Christina Andersson, Ann-Charlotte Backlund, Suzanne Lindhagen, Tobias Mårud, Per Olgarsson, Magnus Rönn, Lisa Sarban, Elisabet Wannberg, Maria Wannberg, Stockholms stadsmuseum.