Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, BLEKERIET 2 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Småhusområde

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Småhusområde

BLEKERIET 2

BLEKERIET 3

BLEKERIET 4

BLEKERIET 5

BLEKERIET 6

BLEKERIET 7

BLEKERIET 8

BLEKERIET 9

BLEKERIET 10

BLEKERIET 11

BLEKERIET 12

BLEKERIET 13

BLEKERIET 14

BLEKERIET 15

BLEKERIET 16

BLEKERIET 17

RISPAPPERET 2

RISPAPPERET 3

RISPAPPERET 4

RISPAPPERET 5

RISPAPPERET 6

RISPAPPERET 7

RISPAPPERET 8

SILKESMASSAN 13

SILKESMASSAN 3

SILKESMASSAN 4

SILKESMASSAN 5

SILKESMASSAN 6

SILKESMASSAN 7

SILKESMASSAN 8

SILKESMASSAN 9

SILKESMASSAN 10

SILKESMASSAN 14

SILKESMASSAN 15

SILKESMASSAN 16

SILKESMASSAN 17

SILKESMASSAN 18

5/6/09 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Blått

Blå = Fastighet med bebyggelse som är synnerligen värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Stureby är en stadsdel med många villor från 1920-talet och framåt. I slutet av 1940-talet samt under 50-talet tillkom radhus och hyreshus. Den blandade bebyggelsen bildar en miljö med stora upplevelsevärden.

I Blekeriet, Rispapperet och Silkesmassan finns fem radhuslängor uppförda i början av 1950-talet efter ritningar av Erik F Dahl. Byggnaderna utgör bra exempel på den tidens omsorgsfulla och välgestaltade bostadsarkitektur; med goda material och hög kvalitet på hantverket. Området ger ett e...

Läs mer i eget fönster

Byggnadshistoriskt värde

Christina Andersson, Ann-Charlotte Backlund, Suzanne Lindhagen, Tobias Mårud, Per Olgarsson, Magnus Rönn, Lisa Sarban, Elisabet Wannberg, Maria Wannberg, Stockholms stadsmuseum