Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tyresö kn, NÄSBY 53:1 KULTURELLA FOLKDANSGILLETS GILLESTUGA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KULTURELLA FOLKDANSGILLETS GILLESTUGA (akt.)
Stockholm
Tyresö

Folkrörelse och föreningsliv - Gilleshus

Folkrörelse och föreningsliv - Gilleshus

NÄSBY 53:1

6/28/12 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Solsäter är både till det yttre och till det inre en av landets bäst bevarade exempel på allmogeromantiska miljöer i kategorin samlings- och föreningslokaler från 1900-talets första decennier. Exteriört uppvisar byggnaden många av de för tiden typiska dalaromantiska stildragen: tjärad stomme i liggtimmer, dalablå fönstersnickerier, nockprydnad i smidesjärn och småspröjsade fönster. Gillestugan är omgiven av resliga furor och belägen högt uppe på en bergknalle med utsikt över Långsjön, vilket vittnar om tidens nationalromantiska ideal.

Föreställningen att ett hem skulle skapas för dem som bodde där och helst också av dem själva av...

Läs mer i eget fönster

Arkitektoniskt värde
Arkitekturhistoriskt värde
Konstnärligt värde
Kontinuitetsvärde
Miljöskapande värde
Samhällshistoriskt värde
Socialhistoriskt värde
Traditionsvärde

Katarina Kämpe, Maria Malmlöf, Kersti Lilja och Karin Svanström