Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kristianstad kn, BLÅHERREMÖLLA 1:2 KVARNANLÄGGNINGEN BLÅHERREMÖLLA Ny sökning Tillbaka till sökning

Blåherre mölla (10).jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KVARNANLÄGGNINGEN BLÅHERREMÖLLA (akt.)
Skåne
Kristianstad

Hantverk och manufaktur - Kvarn

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Kultur och nöjesliv - Museum

BLÅHERREMÖLLA 1:2

3/22/12 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Skäl för beslut
Blåherremölla är en välbevarad kulturmiljö som förmedlar en förståelse för äldre byggnadskultur och kvarnverksamhet före industrialiseringen. Den förindustriella processutrustningen i kvarnen med kvarndamm och dess användning av vattnet är fortfarande fullt funktionsdugligt och har därför både stort teknikhistorisktvärde och upplevelsevärde. Kulturmiljövärdena under-byggs av omgivningens samlade kultur- och naturvärden. Se vidare angående miljöbalkens lagskydd samt övriga naturintressen inom byggnadsminnets skyddsområde i bilaga 5.

Blåherremölla representerar ett kulturarv där mjölnaren med familj och dräng bodd...

Läs mer i eget fönster

Teknikhistoriskt värde
Upplevelsevärde

Länsstyrelsen i Skåne län