Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kristianstad kn, FJÄLKINGE 206:1 TOBAKSMONOPOLETS ANLÄGGNING I FJÄLKINGE Ny sökning Tillbaka till sökning

2014 jan-maj 371.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TOBAKSMONOPOLETS ANLÄGGNING I FJÄLKINGE (akt.), TOBAKSMONOPOLETS MAGASIN I FJÄLKINGE (akt.)
Skåne
Kristianstad

Industri - Livsmedelsindustri - Tobak och snus

Industri - Livsmedelsindustri - Tobak och snus

Industri - Livsmedelsindustri - Tobak och snus

Industri - Livsmedelsindustri - Tobak och snus

FJÄLKINGE 206:1

5/26/16 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Tobaksmonopolets anläggning i Fjälkinge är den enda bevarade av ursprungligen fyra statliga mottagningsanläggningar för tobaksproduktion i Skåne. Avgörande för etableringen i Fjälkinge var den stora tobaksodlingen i trakten och järnvägen med sina goda transportmöjligheter till olika städer för vidare förädling av tobaksvaror. Den svenska tobaksodlingen har en närmare fyrahundraårig tradition. Anläggningen med sina olika byggnader berättar om den monopolreglerade tobakshanteringen från år 1915 till 1960-tal. Magasinet med tillhörande eldtorkningslador visar på hur tobaksskörden togs om hand, klassificeras, vägdes och fuktprovades. De...

Läs mer i eget fönster

Samhällshistoriskt värde
Teknikhistoriskt värde

Länsstyrelsen Skåne