Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kristianstad kn, HOVBY 50:52 HOBY SMEDJA Ny sökning Tillbaka till sökning

Hovby smedja (53).jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HOBY SMEDJA (akt.), HOVBY SMEDJA (akt.)
Skåne
Kristianstad

Hantverk och manufaktur - Smedja

Bostadsbebyggelse - Smedja

Bostadsbebyggelse - Smedja

Bostadsbebyggelse - Smedja

HOVBY 50:52

11/17/11 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Hovby smedja är en autentisk miljö som är fullt funktionsduglig. Teknikhistoriskt, pedagogiskt och upplevelsemässigt är värdet mycket högt eftersom alla delar av bysmedjan med tillhörande vertyg finns kvar. Smedjan har fram till nyligen varit en socialt vikitg plats i byn. Miljömässigt är bysmedjans en vikig del av Hovby by. Smedjans placering i utkanten av byn med smedgården framför smedjan ut mot byn gör miljön tydlit avläsbar.

Regionmuseet samt Länsstyrelsen i Skåne län

3/22/12 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Skäl för beslut:
Hovby smedja är en mycket välbevarad kulturmiljö som ger möjlighet till inblick i och upplevelse av en bysmedjas arbets- och boendemiljö ungefär vid sekelskiftet 1900. Under perioden ca år 1850-1950 fanns tusentals bysmedjor av denna typ på landet i Skåne. Dessa bysmedjor servade främst jordbruken i närområdet med hovslageri, reparationer och tillverkning. Det finns för närvarande ingen annan smedja av denna typ som är skyddad som byggnadsminne i Skåne eller Sverige.

Bysmedjan med bostad representerar ett kulturarv där smeden med sin familj samt gesäller och lärlingar bodde och arbetade. Bostad och logi ingick ...

Läs mer i eget fönster

Detta beslut har fattats av länsöverdirektör Göran Enander med antikvarie Alice Öberg föredragande. I den slutliga handläggningen har även deltagit kulturmiljödirektör Mats Riddersporre samt samhällsbyggnadschefen Kajsa Palo.