Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Luleå kn, GÅSEN 13 GÅSEN 13, F.D. TIDNINGSHUSET NORRBOTTENSKURIREN Ny sökning Tillbaka till sökning

f.d Norrbottens Kuriren kv. Gåsen 13 bild 2.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GÅSEN 13, F.D. TIDNINGSHUSET NORRBOTTENSKURIREN (akt.)
Norrbotten
Luleå

Kultur och nöjesliv - Kontorshus

Kultur och nöjesliv - Bostadshus - Flerbostadshus med lokaler

Kultur och nöjesliv - Tryckeri

Folkrörelse och föreningsliv - Kontorshus

GÅSEN 13

11/20/09 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Gatufasadernas arkitektoniska uppbyggnad är karaktäristisk för 1880-talets stilideal,
med symmetri och samma avstånd mellan alla fönster, markerad övervåning och inslag
av (imiterad) stenrustik. Takfasaden är stilenligt återhållen med flack taklutning och
inga andra takprydnader än skorstenarna.

De välbevarade gatufasadernas unika utförande med hantverksmässigt bearbetad svartplåt i småformat, som imiterande spiktegel, ett byggmaterial som i sig skulle ge sken av att vara något mer än det var och klä ett trähus i en "ädlare" dräkt.

Huset är en av relativt få byggnader från det sena 1800-talet som finns kvar i Luleå och
ett...

Läs mer i eget fönster

Arkitektoniskt värde
Autenticitet, äkthet
Byggnadshistoriskt värde
Byggnadsteknikhistoriskt värde
Kontinuitetsvärde
Miljöskapande värde
Samhällshistoriskt värde
Sällsynthet
Traditionsvärde

Länsstyrelsen Norrbottens län