Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, VÄTAN 18 STUCKATÖRENS HUS Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STUCKATÖRENS HUS (akt.)
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

Bostadsbebyggelse - Ej utrett

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus med lokaler

VÄTAN 18

1/1/95 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Blått

Blått = Fastighet med bebyggelse vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen samt fastigheter som skyddas av Kulturminneslagen, såsom byggnadsminnen och kyrkor tillhörande Svenska kyrkan.

I den kulturhistoriska klassificeringen av Stockholms kommun är byggnaderna/fastigheterna markerade med blå, grön, gul eller grå kulör. Blå- och grönmarkerade byggnader/fastigheter omfattas av Plan- och bygglagens kap. 3 § 12. Samtliga byggnader omfattas av Plan- och bygglagens kap. 3 § 10. Det finns också byggnader/fastigheter som är streckade. Det innebär att de ännu inte är klassificerade. De omfatt...

Läs mer i eget fönster

Byggnadshistoriskt värde

Marianne Råberg, Kerstin Mandén-Örn, Britt Wisth, Suzanne Lindhagen, Elisabet Wannberg, Siv Odlander

5/16/12 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Stuckatörens hus är unikt i sin kombination av arkitekturhistoriska, konsthistoriska och personhistoriska värden. De arkitekturhistoriska och konsthistoriska värdena kommer till uttryck genom ornamentbildhuggaren Axel Notinis (1842-1914) utsmyckning av fasad, trappuppgång och av hans egen paradlägenhet på 1 tr. Axel Notini var en av de främsta och mest inflytelserika stuckatörerna i det sena 1800-talets Stockholm och blev anlitad för utsmyckningen av ett stort antal bostadshus och offentliga byggnader. Stuckatörens hus är ett av de bäst bevarade exemplen på Notinis verksamhet, och en tydlig illustration av det sena 1800-talets tycke...

Läs mer i eget fönster

Arkitekturhistoriskt värde
Konstnärligt värde
Personhistoriskt värde

Länsstyrelsen i Stockholms län