Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, UTTERN 1 KONSTAKADEMIEN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KONSTAKADEMIEN (akt.)
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Palats och stadsvilla

Bostadsbebyggelse - Ej utrett

Utbildning och vetenskap - Akademi

Utbildning och vetenskap - Akademi

Handel och bankväsende - Kontorshus

UTTERN 1

1/1/95 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Blått

Blått = Fastighet med bebyggelse vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen samt fastigheter som skyddas av Kulturminneslagen, såsom byggnadsminnen och kyrkor tillhörande Svenska kyrkan.

I den kulturhistoriska klassificeringen av Stockholms kommun är byggnaderna/fastigheterna markerade med blå, grön, gul eller grå kulör. Blå- och grönmarkerade byggnader/fastigheter omfattas av Plan- och bygglagens kap. 3 § 12. Samtliga byggnader omfattas av Plan- och bygglagens kap. 3 § 10. Det finns också byggnader/fastigheter som är streckade. Det innebär att de ännu inte är klassificerade. De omfatt...

Läs mer i eget fönster

Byggnadshistoriskt värde

Marianne Råberg, Kerstin Mandén-Örn, Britt Wisth, Suzanne Lindhagen, Elisabet Wannberg, Siv Odlander

6/1/16 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Konstakademiebyggnaden är, i jämförelse med andra samtida byggnader i landet avsedda för konstnärlig verksamhet, ett unikt byggnadshistoriskt dokument. [...] Byggnadens exteriör från om- och tillbyggnaden under 1890-talet är huvudsakligen välbevarad. Den rymmer flera kulturhistoriskt värdefulla beståndsdelar tex inredningar, rumssamband, rumsvolymer och enskilda byggnadsdetaljer såväl dekorativa som tekniska och praktiska från flera perioder. De av byggnadsminnesbeslutet skyddade delarna av byggnaden visar tydligt olika delar av byggnadens funktion, utsmyckning och uppdelning. Byggnadsminnet omfattar även skydd för kvarvarande delar...

Läs mer i eget fönster

Byggnadshistoriskt värde
Pedagogiskt värde, tydlighet
Samhällshistoriskt värde

Länsstyrelsen Stockholm