Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, SÖDERMALM 9:1 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Ej utrett

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

SÖDERMALM 9:1

1/1/95 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Ej klassificerat

Ej klassificerad = Område med fastighet eller fastigheter med enskilda byggnader som kan ha en fastställd kulturhistorisk klassificering. Denna klassificering återfinns där uppgifter finns om den specifika byggnaden, d.v.s. på byggnadsnivå i inventeringen.
Eller
Fastighet med bebyggelse som ingår i inventeringen men som har rivits innan en kulturhistorisk klassificering beslutats.

I den kulturhistoriska klassificeringen av Stockholms kommun är byggnaderna/fastigheterna markerade med blå, grön, gul eller grå kulör. Blå- och grönmarkerade byggnader/fastigheter omfattas av Plan- och bygglagens kap. 3 § 12. Samtliga byggnader omfattas...

Läs mer i eget fönster

Byggnadshistoriskt värde

Marianne Råberg, Kerstin Mandén-Örn, Britt Wisth, Suzanne Lindhagen, Elisabet Wannberg, Siv Odlander