Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, SPELBOMSKAN 17 M.FL. STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK (akt.)
Stockholm
Stockholm

Utbildning och vetenskap - Bibliotek

Bostadsbebyggelse - Ej utrett

Utbildning och vetenskap - Bibliotek

Utbildning och vetenskap - Bibliotek

Utbildning och vetenskap - Skola - Universitetsinstitution

SPELBOMSKAN 17

SPELBOMSKAN 16

1/1/95 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Blått

Blått = Fastighet med bebyggelse vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen samt fastigheter som skyddas av Kulturminneslagen, såsom byggnadsminnen och kyrkor tillhörande Svenska kyrkan.

I den kulturhistoriska klassificeringen av Stockholms kommun är byggnaderna/fastigheterna markerade med blå, grön, gul eller grå kulör. Blå- och grönmarkerade byggnader/fastigheter omfattas av Plan- och bygglagens kap. 3 § 12. Samtliga byggnader omfattas av Plan- och bygglagens kap. 3 § 10. Det finns också byggnader/fastigheter som är streckade. Det innebär att de ännu inte är klassificerade. De omfatt...

Läs mer i eget fönster

Byggnadshistoriskt värde

Marianne Råberg, Kerstin Mandén-Örn, Britt Wisth, Suzanne Lindhagen, Elisabet Wannberg, Siv Odlander

11/27/17 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Stadsbibliotekets monumentala huvudbyggnad, uppförd efter ritningar av arkitekt Gunnar Asplund 1927-28 med vissa kompletteringar som basarerna och västra längan under 1930-talets första år, är ett av den moderna svenska arkitekturens stora verk, en märkesbyggnad och solitär. Den har ett särskilt intresse som det mest fullödiga exemplet på brytningstiden mellan tjugotalsklassicism och fullt utvecklad funktionalism. De något senare tillkomna basarerna ingår i den viktiga helhetskompositionen runt Stadsbiblioteket.

Bibliotekets stora rotunda och den framförliggande ingångshallen med den monumentala trappan till stora biblioteksrumme...

Läs mer i eget fönster

Arkitektoniskt värde
Arkitekturhistoriskt värde
Konstnärligt värde
Kontinuitetsvärde
Pedagogiskt värde, tydlighet
Samhällshistoriskt värde
Socialhistoriskt värde
Upplevelsevärde

Länsstyrelsen i Stockholms län