Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nyköping kn, RÅDHUSET 6 NYKÖPINGS RÅDHUS Ny sökning Tillbaka till sökning

9921D23ET

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NYKÖPINGS RÅDHUS (akt.), NYKÖPINGS STADSHUS OCH RÅDHUS (akt.)
Södermanland
Nyköping

Offentlig förvaltning - Rådhus

Rättsväsende - Rådhus

Offentlig förvaltning - Stadshus

Offentlig förvaltning - Rådhus

Offentlig förvaltning - Stadshus

Offentlig förvaltning - Rådhus

RÅDHUSET 6

5/31/12 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Nyköpings stadshus - kulturhistoriska värden och karaktärsdrag
En byggnads kulturhistoriska värde utgörs av en sammanvägd bedömning av grundmotiv och förstärkande motiv. Grundmotiven kan vara dels dokumentvärden, t ex historiska eller ”objektiva” egenskaper, dels upplevelsevärden, t ex estetiska egenskaper. Förstärkande motiv kan vara t ex kvalitet, autenticitet, pedagogiskt värde eller tydlighet, sällsynthet och representativitet.
Nyköpings stadshus har liksom andra stadshus ett stort samhällshistoriskt värde. Stadshusen är representanter för en lång offentlig tradition. De tillhör en kategori byggnader som från början har haft e...

Läs mer i eget fönster

Arkitektoniskt värde
Arkitekturhistoriskt värde
Autenticitet, äkthet
Byggnadshistoriskt värde
Byggnadsteknikhistoriskt värde
Identitetsvärde
Konstnärligt värde
Miljöskapande värde
Representativitet
Samhällshistoriskt värde
Symbolvärde
Sällsynthet

Länsstyrelsen Södermanlands län