Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, VARMVATTNET 5 AKALLA VÄRMEVERK Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
AKALLA VÄRMEVERK (akt.)
Stockholm
Stockholm

Samhällsservice och teknisk försörjning - Värmeverk

Samhällsservice och teknisk försörjning - Värmeverk

VARMVATTNET 5

12/19/07 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Grönt

DE BYGGNADER SOM TILLSAMMANS BILDAR ANLÄGGNINGEN VARMVATTNET 5, AKALLA VÄRMEVERK HAR OLIKA KULTURHISTORISK KLASSIFICERING.

Varmvattnet 5 hus 1 och hus 9001 (värmeverksbyggnaden samt cistern): Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Varmvattnet 5 hus 2: Streckat = Fastighet/fastigheter med bebyggelse uppförd 1990 eller senare eller fastighet som ännu inte klassificerats eller obebyggd fastighet.

Akalla Värmeverk utgör ett välbevarat exempel på en storskalig kommunalteknisk anläggning från 1970-talet, och har som sådan stora sam...

Läs mer i eget fönster

Arkitektoniskt värde
Byggnadshistoriskt värde
Miljöskapande värde
Samhällshistoriskt värde

Ann-Charlotte Backlund, Martin Lagergren, Kerstin Mandén-Örn, Per Olgarsson, Magnus Rönn, Anna Sterner, Heidi Vassi, Britt Wisth, Stockholms stadsmuseum.