Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, AKALLA 4:1 EGGEBY GÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
EGGEBY GÅRD (akt.)
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Jordbruk - Bondgård

Kultur och nöjesliv - Park - Folkpark

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

AKALLA 4:1

11/23/07 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Grönt

DE BYGGNADER SOM TILLSAMMANS BILDAR ANLÄGGNINGEN AKALLA 4:1 (DEL AV), EGGEBY GÅRD HAR OLIKA KULTURHISTORISK KLASSIFICERING.

Akalla 4:1 hus 141, 143, 144, 145, 146, 9005 (fd stall, senare hönshus idag utflyktshus med utställningar), 9009 och 9010 (två betongvärn i nordväst): Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Akalla 4:1 hus 124, 137, 9006 (fd. vagnslider mm, idag utflyktsstuga för barnomsorgen samt personalutrymmen), 9007 (bostadshus vid Eggeby Tallbacke), 9008 (scen och dansbana), 9011 ("militärdasset"): Gult = Fastighet/f...

Läs mer i eget fönster

Arkitektoniskt värde
Arkitekturhistoriskt värde
Autenticitet, äkthet
Byggnadshistoriskt värde
Kontinuitetsvärde
Miljöskapande värde
Pedagogiskt värde, tydlighet
Representativitet
Samhällshistoriskt värde

Ann-Charlotte Backlund, Martin Lagergren, Kerstin Mandén-Örn, Per Olgarsson, Magnus Rönn, Anna Sterner, Elisabet Wannberg, Britt Wisth, Stockholms stadsmuseum.