Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, AKALLA 4:1 GRANBY GÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GRANBY GÅRD (akt.)
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Jordbruk - Bondgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Komministerboställe

Försvarsväsende - Ej utrett

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

AKALLA 4:1

11/23/07 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Grönt

DE BYGGNADER SOM TILLSAMMANS BILDAR ANLÄGGNINGEN AKALLA 4:1 (DEL AV), GRANBY GÅRD HAR OLIKA KULTURHISTORISK KLASSIFICERING.

Akalla 4:1 hus 129, 131, 132 och 9003 (uthus i nordväst): Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Akalla 4:1 hus 9003 (uthus): Gult = Fastighet/fastigheter med bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde.

Granby gård har anor från medeltiden. Anläggningen har stora samhälls- och agrarhistoriska värden som en välbevarad rest av det uråldriga jordbrukslandskapet...

Läs mer i eget fönster

Arkitektoniskt värde
Arkitekturhistoriskt värde
Autenticitet, äkthet
Byggnadshistoriskt värde
Kontinuitetsvärde
Miljöskapande värde
Pedagogiskt värde, tydlighet
Samhällshistoriskt värde

Ann-Charlotte Backlund, Martin Lagergren, Kerstin Mandén-Örn, Per Olgarsson, Magnus Rönn, Anna Sterner, Elisabet Wannberg, Britt Wisth, Stockholms stadsmuseum.