Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, AKALLA 4:1 HUSBY GÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HUSBY GÅRD (akt.)
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Ej utrett

AKALLA 4:1

11/23/07 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Blått

DE BYGGNADER SOM TILLSAMMANS BILDAR ANLÄGGNINGEN AKALLA 4:1 (DEL AV), HUSBY GÅRD HAR OLIKA KULTURHISTORISK KLASSIFICERING.

Akalla 4:1 hus 80: Blått = Fastighet/fastigheter med bebyggelse vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen.

Akalla 4:1 hus 77, 81, 82: Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Akalla 4:1 hus 73, 74, 76, 78, 79, 83, 196, 9001 (dansbana): Gult = Fastighet/fastigheter med bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde.

...

Läs mer i eget fönster

Arkitektoniskt värde
Arkitekturhistoriskt värde
Autenticitet, äkthet
Byggnadshistoriskt värde
Identitetsvärde
Kontinuitetsvärde
Miljöskapande värde
Pedagogiskt värde, tydlighet
Representativitet
Samhällshistoriskt värde

Ann-Charlotte Backlund, Martin Lagergren, Kerstin Mandén-Örn, Per Olgarsson, Magnus Rönn, Anna Sterner, Elisabet Wannberg, Britt Wisth, Stockholms stadsmuseum.