Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, HÄGERN MINDRE 7 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF07-0083-15

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Handel och bankväsende - Kontorshus

Handel och bankväsende - Affärshus

Handel och bankväsende - Affärshus

Handel och bankväsende - Kontorshus

HÄGERN MINDRE 7

5/29/07 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Grönt

Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Arkitektkontoret Boijsen och Efvergren var flitigt anlitade och tongivande i cityomvandlingen. I kvarteret Hägern Mindre skapade de ett kontors- och affärshus som med anledning av fasadernas exklusiva hårdbrända tegel kan uppfattas ha en dansk eller sydsvensk karaktär eftersom mörkt tegel är vanligare söderut i landet. Materialet kom ofta till användning i kyrkobyggandet under 1950- och 60-talen för att ge ett gediget och allvarligt uttryck och Hägern mindre 7 är en variation av detta tema...

Läs mer i eget fönster

Arkitektoniskt värde
Arkitekturhistoriskt värde
Autenticitet, äkthet
Kvalitet

Ann-Charlotte Backlund, Anna-Karin Ericson, Martin Lagergren, Suzanne Lindhagen, Per Olgarsson, Magnus Rönn, Erica Schölin, Marianne Strandin, Britt Wisth, Kerstin Mandén-Örn Stockholms stadsmuseum.