Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, RIKSBY 1:3 M.FL. BROMMA FLYGPLATS Ny sökning Tillbaka till sökning

f9810008

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BROMMA FLYGPLATS (akt.)
Stockholm
Stockholm

Kommunikation - Flygplats

Kommunikation - Flygplats

Kommunikation - Flygplats

Kommunikation - Flygplats

RIKSBY 1:3

RIKSBY 1:5

TRAFIKFLYGET 1

TRAFIKFLYGET 3

TRAFIKFLYGET 4

TRAFIKFLYGET 5

TRAFIKFLYGET 6

ULVSUNDA 1:1

RIKSBY 1:47

TRAFIKFLYGET 8

TRAFIKFLYGET 9

1/26/07 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Blått

Bromma Flygplats utgör till största delen en kulturhistoriskt särskilt värdefull miljö utpekad i Stockholms översiktsplan.

Riksby 1:47 hus 1 och hus 2 är statliga byggnadsminnen.

Blå = Fastighet/fastigheter vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen. Fem av byggnaderna på Bromma Flygplats har synnerligen stora kulturhistoriska värden som motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen. Detta gäller Riksby 1:47 hus 1 och hus 2, Trafikflyget 3 hus 4, Trafikflyget 1 hus 2 och 4.

Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kultur...

Läs mer i eget fönster

Arkitektoniskt värde
Byggnadshistoriskt värde
Byggnadsteknikhistoriskt värde
Dokumentvärde
Samhällshistoriskt värde

Ann-Charlotte Backlund, Kerstin Mandén-Örn, Martin Lagergren, Anna-Karin Ericson, Erica Schölin, Magnus Rönn, Christina Andersson, Ulrika Sahlsten, Stockholms stadsmuseum.

9/22/10 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

De angivna byggnaderna på Bromma flygplats kan genom denna byggnadsminnesförklaring bevaras som monument över en viktig kommunikationshistorisk period. Byggnaderna är av arkitektoniskt hög kvalitet och utgör tidiga och autentiska exempel på en modernistisk flygplatsarkitektur. På Bromma flygplats finns ett hittills obrutet traditionsvärde med stora kulturhistoriska kvaliteter. Flygplatsens byggnader tillkom samtidigt, ritade och uppförda för sina funktioner. De utgör pedagogiska exempel på delar i ett samlat, funktionellt byggnadskomplex. Stationsbyggnaden och hangar A uppfördes under den tidiga modernismens årtionde och har präglat...

Läs mer i eget fönster

Arkitekturhistoriskt värde
Pedagogiskt värde, tydlighet
Traditionsvärde

Länsstyrelsen i Stockholms län.