Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, SÄTRA 2:1 BREDÄNGS BOLLPLAN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BREDÄNGS BOLLPLAN (akt.)
Stockholm
Stockholm

Kultur och nöjesliv - Idrottsanläggning och idrottsplats

Kultur och nöjesliv - Idrottsanläggning och idrottsplats

SÄTRA 2:1

11/9/06 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Grönt

Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö som år 2006 inte är utpekad i Stockholms översiktsplan.

Bredängs bollplan med omklädnings- och vaktmästarbyggnad från 1960-talets sista år är inkomponerad i en funktionsseparerad parkyta mellan skivhus i norra Bredäng. Anläggningen är viktig för förståelsen av efterkrigstidens stadsplanering. Omklädningsbyggnaden är uppförd efter en typritning som Stockholms stads Idrottsförvaltning tillämpade på flera håll inom staden. B...

Läs mer i eget fönster

Autenticitet, äkthet
Identitetsvärde
Miljöskapande värde
Pedagogiskt värde, tydlighet
Samhällshistoriskt värde

Ann-Charlotte Backlund, Anna-Karin Ericson, Martin Lagergren, Kerstin Mandén-Örn, Per Olgarsson, Elisabet Wannberg, Stockholms stadsmuseum.