Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, LEOPOLDS LYRA 1 LYRAN Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF06-0159-16

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LYRAN (akt.)
Stockholm
Stockholm

Rekreation och turism - Fritidshus - Sommarvilla

Kultur och nöjesliv - Café och konditori

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

LEOPOLDS LYRA 1

11/9/06 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Blått

Blått = Fastighet/fastigheter med bebyggelse vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen.

Villa Lyran uppfördes 1867 som sommarbostad, och var under 1800-talets andra hälft en välkänd skådeplats för litterära och musikaliska evenemang med många svenska och norska kulturpersonligheter.

Lyran är med sin uttrycksfulla arkitektur med slösande rika sniderier och snickarglädje en exteriört och interiört sällsynt välbevarad representant för 1800-talets borgerliga sommarbostäder. Läget på en höjd nära Mälarstranden ger byggnaden stora miljöskapande värden.

Idag är byggnaden ett populärt utf...

Läs mer i eget fönster

Arkitektoniskt värde
Arkitekturhistoriskt värde
Autenticitet, äkthet
Byggnadshistoriskt värde
Identitetsvärde
Konstnärligt värde
Kontinuitetsvärde
Kvalitet
Miljöskapande värde
Patina
Pedagogiskt värde, tydlighet
Personhistoriskt värde
Representativitet
Samhällshistoriskt värde
Symbolvärde
Sällsynthet

Ann-Charlotte Backlund, Anna-Karin Ericson, Martin Lagergren, Kerstin Mandén-Örn, Per Olgarsson, Elisabet Wannberg, Stockholms stadsmuseum.