Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, NORDENS VÄNNER 1 JAKOBSBERGS GÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF06-0159-09

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
JAKOBSBERGS GÅRD (akt.)
Stockholm
Stockholm

Slott och herrgård - Herrgård

Folkrörelse och föreningsliv - Föreningshus

Utbildning och vetenskap - Konferens- och kursgård

NORDENS VÄNNER 1

11/9/06 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Blått

Blått = Fastighet/fastigheter med bebyggelse vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen. Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö som år 2006 inte är utpekad i Stockholms översiktsplan.

Jakobsbergs gård är en mindre herrgårdsanläggning från 1700-talets senare del. Vid tiden uppförde alltfler förmögna stockholmsbor - i stor utsträckning borgare likt gårdens byggherre garveriägaren Jacob Graver - naturskönt belägna sommarherrgårdar i närheten av Mälaren. De är besläktade med malmgårdarna i innerstaden. Jakobsberg är med sin strikta plan med bevarade flygelbyg...

Läs mer i eget fönster

Arkitektoniskt värde
Arkitekturhistoriskt värde
Byggnadshistoriskt värde
Kontinuitetsvärde
Miljöskapande värde
Samhällshistoriskt värde
Socialhistoriskt värde

Ann-Charlotte Backlund, Anna-Karin Ericson, Martin Lagergren, Kerstin Mandén-Örn, Per Olgarsson, Elisabet Wannberg, Stockholms stadsmuseum.