Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, SKÖNDAL 1:10 STORA SKÖNDALS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF04-0045-12

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STORA SKÖNDALS KYRKA (akt.)
Stockholm
Stockholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

SKÖNDAL 1:10

3/1/05 Karaktäristik och bedömning

Exteriört visar Stora Sköndals kyrka tydliga drag av traditionellt landsortskyrkobyggande med sina vitputsade fasader och branta tjärade spåntak. Även klockstapeln har getts en mycket traditionell utformning. Det natursköna läget utan störande bebyggelse förstärker karaktären av äldre landsortskyrka. Innertakets form och beklädnad har också ålderdomliga drag liksom bänkkvarteren med de enkla träbänkarna. De förändringar som skett under årens lopp har dock inneburit att kyrkorummet har förlorat en del av sin autenticitet, framförallt koret och korsarmen i norr. Färgskalan rött/grått/vitt präglar idag hela rummet. Kyrkorummet dominera...

Läs mer i eget fönster

Suzanne Lindhagen och Elisabet Jermsten, Stockholms stadsmuseum