Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, AKKA 9 S:T ANSGARS KYRKA OCH VÄSTERLEDS FÖRSAMLINGSHEM Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
S:T ANSGARS KYRKA OCH VÄSTERLEDS FÖRSAMLINGSHEM (akt.)
Stockholm
Stockholm

Religionsutövning - Församlingshem - Utan kyrkorum

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka utan kyrkotomt eller begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka utan kyrkotomt eller begravningsplats

AKKA 9

11/20/06 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Grönt

Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Kyrka och församlingshem från 1960-talet uppförda efter ritningar av Olof P Malmgren. Kyrkan har delvis omgestaltats invändigt på 1990-talet men bevarar sin ursprungliga utvändiga välgestaltade arkitektur. Församlingshemmets ursprungliga arkitektur är inte lika intakt. Kyrkobyggnaderna utgör en del i samhällsbildningen och har ett samhällshistoriskt värde.

Arkitekturhistoriskt värde
Samhällshistoriskt värde

Ann-Charlotte Backlund, Anna-Karin Ericson, Britt Wisth, Elisabet Wannberg, Erica Schölin, Christina Andersson, Anna Arnqvist och Ulrika Sahlsten, Stockholms stadsmuseum.