Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mark kn, ÖRBY 1:24 ÖRBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_122.3

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖRBY KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Mark

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÖRBY 1:24

12/6/05 Karaktäristik och bedömning

ÖRBY KYRKA ligger högt på en ås norr om sjön Östra Öresjön, med en vid utblick över odlingslandskapet. Invid kyrkan finns en väl sammansatt bebyggelse- och fornlämningsmiljö i ett kulturlandskap med lång kontinuitet. Närmast kyrkan märks prästgården från 1700-talet, en av stiftets äldsta med bevarad äldre karaktär. Miljön kring kyrkan är utpekad som värdefull i länsmuseets kulturmiljöprogram från 1991.

Runt om kyrkan finns den äldsta kyrkogården med kontinuitet sedan medeltiden. Ett stycke åt sydöst finns en nyare kyrkogård, anlagd 1875 och utvidgad i omgångar under 1900-talet, med ett kapell från början av 1930-talet efter ritning...

Läs mer i eget fönster

Karin Lundberg och Maria Mellgren (Regionmuseum Västra Götaland), Matilda Dahlquist (Göteborgs stift), Agnes Kempe (Länsstyrelsen Västra Götaland)