Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, ARENAN 6 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Handel och bankväsende - Affärshus

Handel och bankväsende - Kontorshus

Handel och bankväsende - Affärshus

Handel och bankväsende - Kontorshus

Handel och bankväsende - Bank

Kultur och nöjesliv - Restaurang

ARENAN 6

11/20/06 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Grönt

Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Förutom att fungera som ett sport- och kulturcentrum skulle det s.k. Globen City också hysa arbets- och affärsområden. Arkitekterna skapade en stadsdel med rena geometriska former och ljusa fasader med effektfulla inslag av primärfärgerna rött, blått och gult. De strama formerna samspelar väl med Globen och Globen City är en välgestaltad helhet som är unik i sitt slag i landet. Byggnaderna har ett typiskt uttryck för det sena 1980-talet både avseende material, skala och utformning. Tillsamm...

Läs mer i eget fönster

Arkitekturhistoriskt värde
Miljöskapande värde

Ann-Charlotte Backlund, Anna-Karin Ericson, Britt Wisth, Elisabet Wannberg, Erica Schölin, Martin Lagergren och Magnus Rönn, Stockholms stadsmuseum.