Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, SKANSBACKEN 1 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Hantverk och manufaktur - Slakteri

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Hantverk och manufaktur - Industrianläggning

SKANSBACKEN 1

11/20/06 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Blått

Blått = Fastighet/fastigheter med bebyggelse vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen.

Anläggningen med bostadshus, ekonomibyggnader och slaktbod från 1800-talet minner om tiden innan Slakthusområdet byggdes på 1910-talet och området kring Skansbacken och ner mot Hammarby sjö hyste en mängd privata slakterier. Närheten till vattnet var en förutsättning för etableringen. Anläggningen är välbevarad och utgör ett viktigt historiskt dokument samt har ett synnerligen stort byggnadshistoriskt värde.

Arkitekturhistoriskt värde
Byggnadshistoriskt värde

Ann-Charlotte Backlund, Anna-Karin Ericson, Britt Wisth, Elisabet Wannberg, Erica Schölin, Martin Lagergren och Magnus Rönn, Stockholms stadsmuseum.